Farkas Anyagvizsgálat

A NAH által NAH-1-1766/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS 

a Farkas Anyagvizsgálat Bt. Széchenyi Terv Plusz program GINOP Plusz-1.2-1-21 pályázati kiírása keretében megvalósult fejlesztési programjáról

A Farkas Anyagvizsgálat Bt. a 2760 Nagykáta, Jókai Mór utca 33. szám alatti telephelyén működő anyagvizsgáló laboratóriumában a GINOP Plusz-1.2-1-21 pályázati program keretében a 2022-es évben komplex technológiai fejlesztést valósított meg. A 36,18 millió Ft visszatérítendő támogatással – amely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik – beszerzésre került egy új, korszerű anyagvizsgáló gép, mely vállalkozásunk kapacitásbővítését eredményezte, javítva technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat. Célunk, hogy az európai uniós támogatás segítségével az anyagvizsgálat terén a legkorszerűbb műszaki tudományos eredményeken alapuló mérési technológiát vezessünk be, megvalósult.

A gépbeszerzéshez kapcsolódó további fejlesztéseink, melyek megvalósításra, bevezetésre kerültek:
• villamos energia igényünk megújuló energiával való részbeni kiváltása érdekében a laboratóriumi épületünk tetejére napelemes rendszert telepítettünk, mely cégünk energiaigényét és a költségek optimalizálását segíti,
• korszerű informatikai megoldásként Microsoft fejlesztésű felhőszolgáltatást veszünk igénybe, mely elősegíti mind az erőforrások hatékonyabb kihasználását, mind pedig a távmunka lehetőségét,
• munkavállalóink közül 2 fő szakmai ismeretek megszerzésére irányuló képzési programban vett részt, mely a szakmai ismereteink fejlesztését tette lehetővé.

Projektünk teljes nettó költsége 65,78 millió Ft. A beruházásnak köszönhetően vállalkozásunk 8 fő munkavállaló munkahelyét tudja hosszú távon megőrizni, illetve egy új munkahelyet is sikerült létrehoznunk.
A projektről további információ kérhető: Farkas Imre ügyvezetőtől, a email címen.

TÁJÉKOZTATÁS 

a Farkas Anyagvizsgálat Bt. Széchenyi Terv Plusz program GINOP Plusz-1.2-1-21 pályázata keretében megvalósításra kerülő fejlesztési programjáról

A Farkas Anyagvizsgálat Bt. a 2760 Nagykáta, Jókai Mór utca 33. szám alatti telephelyén működő anyagvizsgáló laboratóriumában a GINOP Plusz-1.2-1-21 pályázati program keretében 2022. december 31-ig komplex technológiai fejlesztést valósít meg. A 36,18 millió Ft visszatérítendő támogatással – amely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik – beszerzésre kerülő új, korszerű anyagvizsgáló gép vállalkozásunk kapacitásbővítését fogja eredményezni, javítva technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat. Célunk, hogy az európai uniós támogatás segítségével az anyagvizsgálat terén a legkorszerűbb műszaki tudományos eredményeken alapuló mérési technológiát vezessünk be.

A gépbeszerzéshez kapcsolódó további fejlesztéseink:

  • villamos energia igényünk megújuló energiával való részbeni kiváltása érdekében a laboratóriumi épületünk tetejére napelemes rendszert telepítünk,
  • korszerű informatikai megoldásként felhőszolgáltatást veszünk igénybe,
  • munkavállalóink közül 2 fő szakmai ismeretek megszerzésére irányuló képzési programban vesz részt.

Projektünk teljes nettó költsége 65,78 millió Ft. A beruházásnak köszönhetően vállalkozásunk 8 fő munkavállaló munkahelyét tudja hosszú távon megőrizni.

A projektről további információ kérhető: Farkas Imre ügyvezetőtől, a email címen.